Xsct Lau Ve Chương trình thay đổi mùa giải, ngôi sao Deng vắng mặt, hai thành viên mới
Xổ số Hải Phòng

Vị Trí:Xổ số Hải Phòng > Xổ số Hải Phòng >

Xsct Lau Ve Chương trình thay đổi mùa giải, ngôi sao Deng vắng mặt, hai thành viên mới

Cập Nhật:2022-06-10 08:19    Lượt Xem:78

Xsct Lau Ve Chương trình thay đổi mùa giải, ngôi sao Deng vắng mặt, hai thành viên mới

thứ này là một điều tốt. Nó cho thấy rằng thách thức cực đoan của năm nay vẫn s ẽ được phát sóng. Nếu không, với điều kiện rằng nhiều chương trình đã được phát sóng trong thanh chạy, vẫn không có tin gì về mùa mới của thử thách cực đoan. Tôi nghĩ nó sẽ không được phát sóng. Theo ảnh của Reuters, khách của mùa này bao gồm Gong-jungXsct Lau Ve, gujingingXsct Lau Ve, huang jingyun, kiểm soát múa, Jia Nailiang, Vương Hứa và yueyung. Từ đây có thể thấy rằng ngôi sao họ Deng không còn ở đây nữa. Dù sao, anh cũng là một người phạm sai lầm. Tất nhiên, anh không được phép xuất hiện trong chương trình lần nữa. Có lẽ vì sao họ Deng, thử thách cực lớn chỉ có thể tìm thêm khách. Ngoại trừ cái hòng ngôi sao Deng, Lei Jia không có trong chương trình này, hay bởi bẫy kết luận với những kế hoạch khác. Dĩ nhiên, có thể là cô ấy đơn giản lý vì cô ấy không muốn tham gia. Nói ra nó kiếm ra nó cho nên tôi biết. Thực sự giải thích của tôi rất nhiều người hâm một chúng tôi rất biết. Nó là những gì đội chương trị cầm. Nó là một chương trình với một lịch sử lâu, và họ cần những người hâm mộ mới khái khác Nó những thứ dễ dàng. Nó xảy ra. Description

Liên Kết:

Powered by Xổ số Hải Phòng @2013-2022 RSS sitemap HTMLsitemap

Copyright 站群系统 © 2013-2022 SODO66 Đã đăng ký Bản quyền